Oznámenie o konaní valného zhromaždenia v roku 2021.
Všetky aktuálne predmetné dokumenty /prílohy/ budú podielnikom PSU Kvačany priebežne doručované osobne alebo písomne Slovenskou poštou, poprípade si je možné ich osobne vyžiadať v kancelárii PSU Kvačany.