Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany

Kvačany 82

032 23 Liptovská Sielnica

mail: psukvacany@citycom.sk

tel: 0902/158761